AANSOEKE

PROSEDURES

 

  1. Laai die Toelatingsvorm af en voltooi

  2. Die volgende  dokumentasie moet die aansoek vergesel

  • Afskrif van die geboortesertifikaat

  • Afskrif van die kliniekkaart

  • Afskrif van ouer/voog se ID

  • Oorplasingsvorm van vorige skool (indien van toepassing)

 

Pos, faks, epos of lewer die voltooide vorms  aan:

 
KOSTES 2019

 

Gr RR & R

R1070 betaalbaar oor 11 maande.  ‘n Addisionele nie-terugbetaalbare fooi van R1070 betaalbaar by registrasie.  Die bedrag sluit in:  alle skryfbehoeftes vir die jaar, skoolaktiwiteite en in- en uitstappies.

 

Gr 1 – 7

R990 betaalbaar oor 11 maande.  ‘n Eenmalige registrasiefooi van R250 is betaalbaar by registrasie.

 

Nasorg

R500 per maand.  Beskikbaar tot 17h30 in die middae.